tytul-16
Jakie dziecko może ubiegać się o stypendium obiadowe Dzwonka?

Każde – o ile spełnia dwa warunki:

  • jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej;
  • jest członkiem rodziny, w której łączny średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1000 PLN.

Kalendarz Dzwonka

Nabór podstawowy: do 5 października 2018
Nabór uzupełniający: termin zostanie ogłoszony w zależności od dostępności środków finansowych; planowany termin ok. końca roku 2018

Decyzja o przyznaniu stypendium: informacja zwrotna ze strony Fundacji Być Bardziej o decyzji w sprawie przyznania stypendium obiadowego zostanie przekazana w formie e-maila na adres wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku tradycyjną pocztą


Zapoznaj się z dokumentami!

Vademecum stypendysty