Zorganizuj zbiórkę pieniędzy
w ramach akcji tytul-17
tytul-12
Dzwonek na obiad pion-4

Pomóż w naborze dzieci do programu stypendialnego
  • Poinformuj rodziców o możliwości złożenia wniosku stypendialnego.
  • Zgłoś ucznia do programu stypendialnego (mogą to zrobić również nauczyciele lub pedagodzy).
tytul-11